فرایند تولید

1.پیچاندن مس

01

پیچاندن مس

2. Extrudering1

02

اکسترود کردن

3.پیچاندن

03

پیچش

4. اسپیرال فویل

04

اسپیرال فویل

5. Papering Al-foil4

05

کاغذسازی الفیل

6. بافتن

06

بافته کردن

7. ژاکت کاغذی3

07

ژاکت کاغذی

8. برش کابل

08

برش کابل

9. حلقه مغناطیسی قالب گیری تزریقی

09

حلقه مغناطیسی قالب گیری تزریقی

10. برش بیرونی ژاکت1

10

برش ژاکت بیرونی

11. برش خودکار Al-foil1

11

برش فویل (خودکار)

12. لحیم کاری 2

12

 

لحیم کاری / Auto- Soldering

13-آزمایش اول

13

تست 1

14. قالب گیری داخلی ریخته گری

14

قالب گیری داخلی ریخته گری دایکاست

15. تست دوم 1

15

تست 2

16. ریخته گری بیرونی قالب گیری 5

16

قالب گیری بیرونی ریخته گری دایکاست

17. تست محصول 1

17

تست 3

18.کابل مارپیچ1

18

کابل مارپیچ

19. بسته بندی پلی بگ

19

بسته بندی پلی بگ

20. بسته بندی جعبه 2

20

بسته بندی جعبه